Kỹ năng dẫn dắt và quản lý sự thay đổi

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Y học đang thay đổi từng ngày. Dịch Covid ảnh hưởng sâu rộng, công nghệ chăm sóc sức khoẻ và các liệu pháp điều trị mới xuất hiện phù hợp với “bình thường mới”. Do đó quản trị sự thay đổi để ứng phó với những thách thức là vô cùng quan trọng.

Pmed Center thiết kế khoá học Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong bệnh viện - phòng khám giúp các nhà  lãnh đạo, các nhà quản lý y tế hiểu rõ vấn đề thay đổi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hiểu cách chúng ta phản ứng với sự thay đổi.

Trong suốt khóa học, người học sẽ được lĩnh hội các mô hình quản trị sự thay đổi như của Kotter, Lewin…. Ngoài ra, giúp các lãnh đạo/quản lý bổ sung các kỹ năng dẫn dắt sự thay đổi thông qua lãnh đạo, quản lý chất lượng, giao tiếp và hoạch định chiến lược.

Chắc chắn đây là một chuyên đề không thể thiếu để lãnh đạo dẫn dắt sự thay đổi hiệu quả, đột phá.

 • Hiểu được các yếu tố xã hội tác động đến sự thay đổi trong môi trường y tế và chăm sóc sức khoẻ bao gồm văn hóa, cộng đồng, hệ thống chất lượng, an toàn và quản trị
 • Nắm rõ các lý thuyết và mô hình quản lý sự thay đổi và các yếu tố tác động đến sự thay đổi hệ thống và đổi mới dịch vụ trong lĩnh vực sức khỏe và con người.
 • Nắm rõ sự liên quan giữa các yếu tố thúc đẩy thay đổi và sự sẵn sàng thay đổi ở cấp độ cá nhân, tổ chức và hệ thống.
 • Hiểu rõ vai trò của lãnh đạo trong việc quản lý sự thay đổi và sự dẫn dắt thành công của đổi mới trong các cơ sở y tế và dịch vụ khám chữa bệnh
 • Sự cần thiết phải thay đổi và bản chất của quản trị thay đổi
 • Tâm lý thay đổi trong tổ chức
 • Vai trò của người lãnh đạo đối với sự thay đổi
 • Nguyên tắc và các bước của quá trình quản lý sự thay đổi
 • Sự tham gia của các bên và cách thức vượt qua sự phản kháng trong quá trình thay đổi
 • Làm thế nào để giúp mang lại sự thay đổi và vượt qua sự phản kháng
 • Mô hình của sự thay đổi - Kotter
 • Mô hình thay đổi - Lewin và NHS
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

  Chuyên mục Tin tức

  Tin tức

  0984.33.00.77