Kỹ năng đồng cảm trong y tế

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Tại Việt Nam, khoá học Empathy Skills (Kỹ năng đồng cảm trong y tế) vẫn chưa được phổ biến nhiều. Tuy nhiên, tại nhiều nước có nền y tế phát triển, đây là kỹ năng bắt buộc, không những vậy nó còn được xem là đầu vào cho việc tuyển dụng nhân viên vào các cơ sở y tế

Empathy – sự đồng cảm , lòng nhân ái được thể hiện như một văn hoá, như một thói quen được ngấm vào từng nhân viên. Đó là sự thấu hiểu bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân và cả các yếu tố khác xung quanh

Pmed Center xây dựng khoá chuyên đề này với hình thức mới lạ và phù hợp tại tính bản địa Việt Nam, giúp người học khám phá các loại cảm xúc khác nhau, bao gồm cả ngôn ngữ không lời và cách thức phát triển sự đồng cảm theo chiều sâu

 • Nâng cao khả năng của bạn để thấu hiểu người khác
 • Tạo ra sự thay đổi tích cực thông qua việc xây dựng thói quen tốt
 • Trải nghiệm các bài tập được thiết kế để tăng chỉ số cảm xúc của bạn
 • Hiểu sự đồng cảm và cải thiện khả năng đồng cảm của chính bạn
 • Giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tin yêu cơ sở y tế
 • Tại sao sự đồng cảm lại quan trọng ở nơi làm việc
 • Phân biệt giữa cảm xúc, nhu cầu, đồng cảm và đòi hỏi
 • Hiểu ảnh hưởng của não đối với Empathy và cơ chế
 • Hiểu tác động của cảm xúc đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề
 • Phát triển các chiến lược để quản lý trạng thái cảm xúc
 • 05 cấp độ lắng nghe ở cấp độ sâu hơn
 • Hiểu bản thân ở mức độ sâu hơn
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

  0984.33.00.77