Đào tạo kỹ năng giao tiếp bệnh viện - phòng khám

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Giao tiếp hiệu quả giữa nhân viên y tế và bệnh nhân của họ chưa bao giờ quan trọng hơn thời điểm này. Tiêu chuẩn ngày càng cao về kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân là nền tảng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn hảo, giúp các cở y tế phát triển vượt bậc. Chương trình bao gồm giao tiếp bên ngoài với khách hàng và giao tiếp nội bộ với đồng nghiệp

Pmed Center thiết kế chuyên đề có sự nghiên cứu sâu và mô hình cụ thể, được thể hiện qua Video và đóng vai thực tế ngay tại lớp học. Đây là một khóa học đặc biệt vì khác biệt trên thị trường và có tính ứng dụng thực tế cao

Chương trình đào tạo chuyên gia về giao tiếp dành cho cán bộ Y tế của chúng tôi cũng là lựa chọn lý tưởng cho các bệnh viện, phòng khám tại Việt Nam. Tất cả các chương trình gửi để lựa chọn, kỹ năng giao tiếp luôn là ưu tiên hàng đầu

  • Giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp, tư vấn dịch vụ cũng như kiểm soát các tương tác với bệnh nhân và đồng nghiệp tốt hơn
  • Bạn sẽ học cách xây dựng mối quan hệ bằng sự kiên nhẫn, cải thiện kỹ năng lắng nghe và xác định cách gây ảnh hưởng tích cực đến mọi người
  • Thảo luận giao tiếp Y khoa khác với các ngành nghề khác
  • Các kỹ năng giao tiếp chính và các nguyên tắc chung.
  • Mô hình Cambridge-Calgary về truyền thông lâm sàng
  • Mô hình “06 bước SPIKES” để thông tin cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh
  • Thực hành trực tiếp tại lớp học thông qua video và đóng vai
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

    0984.33.00.77