Kỹ năng làm việc đội nhóm

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Hiện tại, lĩnh vực y khoa đang thiếu một mô hình làm việc theo nhóm hiệu quả, có sự nghiên cứu bằng số liệu. Điều dễ nhận thấy đó là mô hình dựa trên y Bác sĩ kinh nghiệm lâu năm làm trung tâm để phát triển tổ chức. Những thách thức đang đặt ra là làm sao hài hoà giữa chuyên môn và toàn bộ hệ thống để phát triển bền vững và tất cả vì bệnh nhân

Pmed Center thiết kế chương trình “Kỹ năng làm việc đội nhóm Y khoa” dựa trên sự am hiểu tâm lý học Y khoa và đặc thù ngành. Chúng tôi xem xét nghiên cứu từ khía cạnh hành vi tổ chức để làm sáng tỏ những gì tạo nên một đội nhóm mạnh trong lĩnh vực Y khoa. Khi đào tạo, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chỉ đơn giản là bao gồm vài cá nhân xuất sắc, còn phải là mộ tập thể tuyệt vời. Trong đó vẫn đảm bảo ủng hộ kiến thức chuyên môn tốt và vẫn đảm bảo mỗi một cá nhân đều phối hợp tốt nhằm phát triển cơ sở y tế và hết mình vì bệnh nhân

 • Hiểu rõ quá trình hình thành và phát triển của nhóm.
 • Phân tích và xác định các nhân tố tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng nhận biết bản thân mỗi cá nhân cũng như cá tính và phương pháp làm việc của người khác để từ đó có những cách thức cùng làm việc phù hợp.
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo nhóm và phát triển tinh thần đồng đội
 • Quá trình hình thành và phát triển của các nhóm trong tổ chức
 • Nhóm hiệu quả: nhìn từ giác độ thành viên nhóm; lãnh đạo nhóm; và tổ chức
 • Các yếu tố tạo thành nhóm làm việc hiệu quả
 • Kỹ năng nhận biết bản thân và ý nghĩa đối với quá trình làm việc theo nhóm
 • Vai trò và phong cách của người lãnh đạo nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong nhóm
 • Các phương pháp tạo động lực làm việc trong nhóm
 • Tổng quan về phương pháp lập kế hoạch nhóm, giao việc và giám sát tiến độ
 • Thiết lập mô hình truyền đạt thông tin trong nhóm dự án
 • Ứng xử với trường hợp đặc biệt trong nhóm
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

  0984.33.00.77