Lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Là một nhà lãnh đạo và quản lý y tế, ngoài chuyên môn, điều cần thiết nữa là phải đưa ra định hướng rõ ràng cho nhân viên cấp dưới (downline) của bạn, giúp họ đạt được các mục tiêu của bạn thông qua việc lập kế hoạch và tổ chức công việc. Với những kỹ năng lĩnh hội được trong khóa học này, bạn sẽ được trang bị để quản lý công việc, thời gian và tổ chức các dự án tốt hơn. Đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo tham gia cùng và là một thành viên trong các kế hoạch được lập ra, để cùng với cấp dưới đạt được mục tiêu chung.

Sau khi hoàn thành thành công khóa học này, bạn sẽ có thể sử dụng các công cụ và các phương pháp thực tế do các chuyên gia Pmend Center đúng kết, giúp bạn quản lý các deadline, từ đó đạt được thành công và hiệu quả.

 • Giúp lãnh đạo/quản lý phân biệt được mục tiêu và các kết quả mong muốn khác trong hoạt động của tổ chức
 • Áp dụng được tiến trình lập kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu
 • Sử dụng được các công cụ để lập kế hoạch
 • Xác định được cách kiểm soát khi thực thi kế hoạch;
 • Nhận biết được vai trò của báo cáo và hoàn thiện hệ thống báo cáo của Phòng/ Ban.
 • Thảo luận các hoạt động và các công việc tại Cơ sở y tế
 • Công cụ thiết lập mục tiêu SMART
 • Công cụ Quản trị hiệu quả 80/20, Enisenhower, PDCAS, DISC…
 • Phân bổ và truyền thông mục tiêu xuống tầng dưới cho nhân viên
 • Xây dựng kế hoạch hành động theo KSF, KSA
 • Thực hành làm bài tập thực tế tại lớp học
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

  0984.33.00.77