Phát triển năng lực lãnh đạo Y khoa

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Các bác sĩ trong bệnh viện - phòng khám có thể trở thành những nhà lãnh đạo/quản lý hiệu quả, xuất sắc được không? Câu trả lời là “Có”.

Việc trả lời này vô cùng quan trọng để vạch ra lộ trình cũng như ứng dụng mô hình lãnh đạo phù hợp.

Nhóm các Lãnh đạo/Quản lý không những kinh nghiệm trong việc điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân, mà còn cải thiện phúc lợi của bác sĩ, đội ngũ nhân viên bằng cách thúc đẩy sự tham gia tích cực tại nơi làm việc và giảm tình trạng kiệt sức.

Trong 5 năm qua, Pmed Center chúng tôi đã nghiên cứu sâu về quản lý bệnh viện, các mô hình lãnh đạo Y khoa. Cũng đã xuất bản cuốn Ebook “Trăn trở Quản trị Y khoa” được cộng đồng các Y Bác sĩ ủng hộ. Chúng tôi nhận thấy rằng tại Việt Nam chưa có những chương trình chuyên sâu và đồng hành phát triển cùng các lãnh đạo Bệnh viện/Phòng khám. “Medical Leadership & Management” của Pmed Center   của chúng tôi không được thiết kế không chỉ cung cấp kiến thức mà còn được thiết kế thành mô hình để có thể dễ dàng học và áp dụng.

 • Cung cấp một giải pháp tổng thể và đột phá nhằm giúp các nhà quản lý biết cách chuyển hóa năng lực bản thân và tái tạo toàn diện cơ sở y tế của mình. 
 • Kiến tạo tinh thần tái-tạo - hội tụ - liên-tục cho lãnh đạo trong thời đại mới nhằm hiện thực hóa hành trình từ “Tốt” đến “Tầm vóc” cho chính mình và cho cơ sở y tế của mình.
 • Góp phần thúc đẩy khát vọng “Lãnh đạo Bệnh viện tương lai – Bệnh viện thông minh”
 • Nâng cao năng lực quản trị và nâng cao chuẩn mực của nền quản trị Y khoa tại Việt Nam nhằm cạnh tranh toàn cầu và chinh phục thế giới.
 • Khái niệm Lãnh đạo (Leadership)
 • 10 điểm khác nhau giữa Lãnh đạo và Quản lý (Leadership và Management)
 • Mô hình “Khung năng lực lãnh đạo Y khoa 4.0 (Leadership Model)
 • Khích lệ và phát huy tính sáng tạo của đội ngũ
 • Lộ trình và các yếu tố để trở thành lãnh đạo Y khao xuất sắc
 • Các công cụ lãnh đạo/quản lý
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

  Chuyên mục Tin tức

  Tin tức

  0984.33.00.77