Ths. BS Võ Văn Minh

Chuyên khoa Phẫu Thuật Tiết Niệu, BV Hữu Nghị Việt Đức - Ban Cố Vấn

Mr. Nguyễn Thành Đô

Chuyên gia Vận hành hệ thống Y Khoa

Mr. Mai Trọng Nguyên

Chuyên gia tư vấn quy trình Y Khoa

Mr Nguyễn Xuân Trường

Đồng sáng lập Pmed Center - Chuyên gia Marketing Y Khoa

BS Kim Hồng Phước

Bệnh viện Xuyên Á Long An - Ban cố vấn

TS. Đỗ Tiến

Chuyên gia tư vấn Quản trị

Mr Đỗ Văn Tứ

Cố vấn M&A Y tế - Nguyên Giám đốc Vận Hành BV Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai

Ms. Hoàng Ngọc Quỳnh

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng - Nguyên GĐ Điều hành TT Tiêm chủng VNVC Bắc Miền Trung

Ths. Trần Tiến Thịnh

Người sáng lập - Chuyên gia Phát triển năng lực lãnh đạo

Mr. Nguyễn Quang Trung (ACCA, CPA Việt Nam)

Chuyên gia tài chính - Nguyên Giám Đốc Tài Chính Bệnh Viện Vinmec

0984.33.00.77