BS Kim Hồng Phước

Bệnh viện Xuyên Á Long An - Ban cố vấn
Vị trí:
Cố vấn chuyên môn
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm
Email:
info@pmed.vn
Điện thoại:
089 97 98 111

Nhận tư vấn trực tiếp từ chuyên gia:

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ không được công khai*

    0984.33.00.77