Mr Đỗ Văn Tứ

Cố vấn M&A Y tế - Nguyên Giám đốc Vận Hành BV Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai
Vị trí:
Cố vấn M&A Y tế - Nguyên Giám đốc Vận Hành BV Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai
Kinh nghiệm:
12 năm kinh nghiệm
Email:
info@pmed.vn
Điện thoại:
089 97 98 111

Nhận tư vấn trực tiếp từ chuyên gia:

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ không được công khai*

    0984.33.00.77