Mr. Nguyễn Quang Trung (ACCA, CPA Việt Nam)

Chuyên gia tài chính - Nguyên Giám Đốc Tài Chính Bệnh Viện Vinmec
Vị trí:
Chuyên gia Tài Chính cấp cao
Kinh nghiệm:
15 năm kinh nghiệm
Email:
info@pmed.vn
Điện thoại:
Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn tài chính

Chyên gia Nguyễn Quang Trung có hơn 15 năm kinh nghiệm trong cả lĩnh vực tư vấn và kiểm toán. Trước khi tham gia Ppower Media, Anh Nguyễn Quang Trung đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Ernst & Young Việt Nam. Anh Trung đã lãnh đạo và tham gia nhiều dự án tư vấn cho cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, từ tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết kế lại mô hình hoạt động, quản lý hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi tài chính cho đến quản lý hiệu quả kinh doanh. Chuyên gia Nguyễn Quang Trung kinh nghiệm 10 năm làm Giám đốc Tài chính Bệnh viện Vinmec.

Nhận tư vấn trực tiếp từ chuyên gia:

Mọi thông tin cá nhân của anh/chị đều được bảo mật*

    0984.33.00.77