Mr. Trần Văn Tân

Chuyên gia Quản trị nguồn nhân lực
Vị trí:
Chuyên gia Nhân sự và Hệ thống
Kinh nghiệm:
17 năm kinh nghiệm
Email:
pmed.vn@gmail.com
Điện thoại:
089 97 98 111
Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Nhân sự và Hệ thống

Ông Trần Văn Tân là Chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực và tư vấn xây dựng quy trình hệ thống. Ông đã có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và quản trị hệ thống.
Ông Tân đã từng nhiều năm giữ chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự tại các Tập đoàn, Công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ như: EuP Group, BHL Corp, KLF Global – FLC Group, Bệnh viện Hà Thành, HiPT Group
Ông Tân có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, chính sách, quy trình, quy định phục vụ cho việc quản trị điều hành doanh nghiệp, quản trị công tác hành chính, nhân sự.
Ông Tân cũng đã nhiều năm tham gia giảng dạy các lớp học về nghiệp vụ nhân sự; tham gia nhiều dự án tư vấn quản trị nhân sự, tư vấn xây dựng hệ thống quản trị cho các doanh nghiệp, Bệnh viện.

Nhận tư vấn trực tiếp từ chuyên gia:

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ không được công khai*

    0984.33.00.77