Tính chuyên nghiệp trong y tế và đạo đức nghề nghiệp

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Có khi nào bạn cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong tập thể của mình? Có khi nào bạn đặt mình vào vai trò của sếp để xem mình có cần một nhân viên như mình hiện tại không?

Chỉ khi bạn trả lời “Có” thì bạn đã là một nhân viên chuyên nghiệp và đã để tâm mình vào công việc.

Đối với nhân viên trong lĩnh vực đặc thù như y tế, lấy sức khoẻ, sinh mệnh con người và toàn bộ người dân làm trung tâm phục vụ, tính chuyên nghiệp trong y tế có nghĩa là hành động một cách tử tế. Cách bạn nhìn nhận công việc được gọi là đạo đức kinh doanh của bạn.

Chuyên đề này Pmed Center đào tạo, giúp bạn tìm ra ý nghĩa của công việc và biết tập trung vào những việc có giá trị. Bạn cũng sẽ học được tầm quan trọng của thái độ tích cực đối với một cuộc sống, công việc và cả gia đình của bạn.

Trang bị kiến thức giúp bạn thay đổi nhận thức và hành động đúng. Cụ thể:

  • Bạn có các kỹ năng để phục vụ tốt cho công việc
  • Bạn nắm rõ chân dung và các yếu tố của một nhân viên chuyên nghiệp
  • Bạn sẽ học cách để làm sao nỗ lực hết mình trong công việc
  • Bạn có sự đồng cảm với khách hàng của mình - bạn có thể đặt mình vào vị trí của họ và hiểu họ đang cảm thấy thế nào.
  • 06 phẩm chất của một nhân viên Y tế chuyên nghiệp
  • Mô hình K.A.S.H về chân dung một nhân viên Y tế chuyên nghiệp
  • Work Ethic: 8 giá trị hàng đầu
  • Thảo luận về thái độ tích cực liên quan đến tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực Y tế
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

    0984.33.00.77