Tối ưu hoá quy trình vận hành

Thiết kế quy trình lấy khách hàng làm trung tâm

Hoạt động y tế là một lĩnh vực đặc thù phức tạp bao gồm tổ chức vận hành, đội ngũ y bác sĩ, công nghệ và các quy định nhà nước. Tất cả đều phải vận hành  trơn tru để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân. Các cơ sở y tế không ngừng thay đổi để nâng cao vận hành nội bộ và vẫn cải thiện dịch vụ khám chữa bệnh, kiểm soát chị phí.

Chuyên gia của Pmed Center sẽ đánh giá các quy trình vận hành, xác định những “điểm nghẽn” hoặc những điểm “chưa tối ưu” khiến cho bộ máy hoạt động thiếu hiệu quả. Từ đó, chúng tôi sẽ đề xuất Ban lãnh đạo  thông qua các sáng kiến ​​thiết kế lại dựa trên các số liệu, dẫn chứng cụ thể.

Bằng kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu nhiều mô hình bệnh viện – phòng khám trên thế giới, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi giúp thiết kế mô hình tối ưu, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ.

Hạng mục triển khai

Giải pháp tối ưu hóa quy trình

Thiết kế lại cấu trúc và mô hình bệnh viện - phòng khám cho tương lai

Thiết kế quy trình làm việc hiệu quả, tập trung vào bệnh nhân/người nhà bệnh nhân làm trung tâm

Thiết kế bảng phân cấp phân quyền trong Hội đồng quản trị về vai trò điều hành, quản lý.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm cả kỹ năng dịch vụ khách hàng

Đào tạo chuyển giao cho nhân viên trên toàn hệ thống áp dụng

Tư vấn ứng dụng phần mềm quản lý, số hoá quy trình

Kết quả mang lại

Loại bỏ các quy trình thừa và gây lãnh phí

Giảm thời gian thực hiện quy trình

Cải thiện chất lượng đầu ra công việc

Tăng KPIs và hiệu suất công việc

Tuân thủ quy định của ngành

Để lại thông tin liên hệ

    0984.33.00.77