Tổng quan Quản trị nguồn nhân lực Y tế

Giải pháp phát triển năng lực nhân sự

Thông tin chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung chuyên đề

Pmed Center thiết kế chương trình HRH riêng cho Y khoa để giúp học viên vừa có kiến thức về Quản trị nguồn nhân lực y tế trong Bệnh viện - Phòng khám, lại vừa giúp xây dựng được tầm nhìn nhân sự trong tương lai, gắn với lĩnh vực Y tế.

Chương trình đào tạo này sẽ làm rõ cho một số câu hỏi quan trọng:

Nếu chúng ta coi bệnh nhân là trung tâm, vậy mô hình và các hoạt động nhân sự có đồng cảm, có giúp ta đạt mục tiêu đó không?

Nếu chúng ta muốn giữ chân Y Bác sĩ, nhân viên của mình, chúng ta có biết các yếu tố liên quan đến việc điều chuyển và giữ chân nhân viên không?

Nếu chúng ta muốn người quản lý của mình giúp nhân viên cải thiện, chúng ta có đào tạo người quản lý để tiến hành đánh giá hiệu suất và huấn luyện nhân viên hướng tới thành công không?

Quản trị nguồn nhân sự y tế sẽ luôn hướng về con người, thu nhận, duy trì và phát triển nguồn lực con người của tổ chức. Vai trò của HR trong tổ chức Y tế ngày nay đã trở nên phức tạp hơn. Vai trò quan trọng nhất trong số này liên quan đến các hoạt động có định hướng chiến lược, do đó, đòi hỏi năng lực chiến lược.

Chương trình Pmed Center xây dựng sẽ tập trung vào các phương pháp để tăng hiệu quả tuyển dụng, đặc biệt là Y Bác sĩ - những người có năng lực và những người đó sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ cần thiết sau khi về với Bệnh viện/Phòng khám. Trong số các chủ đề được thảo luận bao gồm: Xác định yêu cầu cho từng vị trí, Tuyển dụng và lựa chọn những người có năng lực, Đào tạo và phát triển nhân viên để đáp ứng nhu cầu của tổ chức trong tương lai, chính sách – phúc lợi thích hợp để thu hút và giữ chân nhân tài…

 • Hiểu rõ vai trò của người lãnh đạo/ quản lý trong quản trị Nguồn nhân lực
 • Khuyến khích và khen thưởng nhân viên hiệu quả
 • Hiểu rõ cách thức và thực hiện hiệu quả việc đánh giá, phản hồi thực hiện công việc của nhân viên
 • Trau dồi kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên
 • Vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được chia sẻ trong khóa học để tự hoàn thiện mình trong lĩnh vực quản trị nhân sự và phối hợp hiệu quả hơn với bộ phận quản lý nguồn nhân lực nhằm chiêu mộ và khích lệ nhân tài
 • Tổng quan hệ thống quản trị nhân sự trong cơ sở Y tế (HRH)
 • Mối tương quan (Partner) giữa Phòng nhân sự và các Khoa phòng khác
 • Thu hút và tuyển chọn đội ngũ nhân tài
 • Giữ chân, tạo động lực và hiệu suất của nhân viên y tế
 • Phân tích công việc và gía trị công việc
 • Phát triển chiến lược Đào tạo
 • Lãnh đạo và thay đổi tổ chức
chuyên mục đào tạo bệnh viện - phòng khám

Chuyên đề đào tạo

Để lại thông tin liên hệ

  Chuyên mục Tin tức

  Tin tức

  0984.33.00.77