Chiến lược kinh doanh Bệnh viện – Phòng khám

 

Đại dịch Covid và cải cách y tế đã mở ra cơ hội mới những nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Hàng loạt chính sách của nhà nước như thông tuyến bảo hiểm, bệnh viện công dần dần tự chủ tài chính, khuyến khích phát triển y tế tư nhân…đã mở ra một thị trường đầy tiềm năng. Nhà đầu tư mong muốn mở bệnh viện – phòng khám, phòng khám mong muốn nâng cấp lên bệnh viện, bệnh viện mong muốn mở rộng quy mô để trở thành bệnh viện thông minh với hệ sinh thái đa dạng…

Tuy nhiên, việc phát triển và mở rộng không hề đơn giản, khi mà rào cản ngành lớn và quản trị y tế phức tạp.

PMED chuyên tư vấn chiến lược kinh doanh bệnh viện – phòng khám, chúng tôi mang đến cho khách hàng mô hình, kiến thức và kinh nghiệm để khách hàng có thể đầu tư, mở rộng một cách tự tin. Chúng tôi có thể đồng hành từ lập kế hoạch tiền khả thi, phân tích thị trường, xu hướng ngành,  chiến lược tổng thể, pháp lý và kết nối bác sĩ, chuyên môn. 

Giải pháp

– Lập dự toán đầu tư, chiến lược tổng thể

– Mua lại và sáp nhập

– Tư vấn mô hình chuỗi và hệ sinh thái Y khoa

– Tư vấn tài chính – dòng tiền

– Tư vấn dịch vụ IPO

Giải pháp

– Lập dự toán đầu tư, chiến lược tổng thể

– Mua lại và sáp nhập

– Tư vấn mô hình chuỗi và hệ sinh thái Y khoa

– Tư vấn tài chính – dòng tiền

– Tư vấn dịch vụ IPO

Để lại thông tin liên hệ
    Tin tức