Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 1/4/2021, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế. Hiện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thẻ mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, được ép plastic sau khi in, tiện lợi khi bảo quản, sử dụng.

Mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số thay vì 15 ký tự như thẻ bảo hiểm y tế hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (tại địa chỉ truy cập http://baohiemxahoi.gov.vn) hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế; cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được hưởng trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (tại địa chỉ truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Mặt sau của thẻ mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ, giúp người tham gia nẵm rõ được phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng; cách liên hệ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội để được hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc…

Để đảm bảo công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới hiệu quả, ngay trong tháng 2/2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi; không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia.

Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh hoàn thiện phần mềm in thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới để đảm bảo sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ các tỉnh sử dụng khi hết phôi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã cấp. Phần mềm đã được tổ chức thử nghiệm tại Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội từ ngày 22/2/2021, nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm đối với các nghiệp vụ theo quy định./.

Tiếp tục dùng thẻ cũ còn thời hạn sử dụng

Từ ngày 1/4/2021, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được sử dụng song hành với các mẫu thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ.

Trong thời gian chờ đổi thẻ theo mẫu mới, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ.

Người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)…

(PV (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *