Mô hình phát triển khung năng lực lãnh đạo Y Khoa 4.0

Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo Y Khoa 4.0 được xây dựng để giúp các lãnh đạo kết nối với chiến lược, thiết lập mục tiêu, phát triển con người tại cơ sở y tế của mình. Trong hơn 5 (năm) năm thành lập, Pmed Center đã nghiên cứu sâu với các nguồn tài liệu chất lượng từ Hay Group, McKinsey…nhằm thiết kế các chương trình đào tạo cũng như tư vấn cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Trong năm 2020 – 2021, Pmed Center đã hoàn thành quyển Sổ tay “Trăn trở Quản trị Y khoa” và đóng gói các quy trình vận hành tất cả các doanh nghiệp lĩnh vực y khoa như bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nha khoa và thẩm mỹ viện/da liễu. Từ đó kết nối đến tính chất thay đổi trong lãnh đạo điều hành cho từng mô hình khác nhau.

Khi đại dịch Covid là tâm điểm của y tế thế giới và việt nam, thì năng lực lãnh đạo càng bộc lộ rõ ràng. Việc xây dựng được mô hình lãnh đạo phù hợp sẽ giúp: 

Thích nghi với những thay đổi của một xã hội “bình thường mới”
Phát triển các tiêu chuẩn cho các nhà lãnh đạo
Nâng cao thông tin giữa các tổ chức, phòng ban, các tuyến dịch vụ và quan hệ đối
tác dựa trên cộng đồng
Lộ trình phát triển nghề nghiệp trong các ngành y tế và chăm sóc sức khoẻ

Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo y tế 4.0
Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo y tế 4.0

Mô hình phát triển lãnh đạo y khoa 4.0 bổ sung giá trị đáng kể cho các nhà quản lý và hoạt động lâm sàng. Mặc dù các nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều điểm chung, với mỗi lĩnh vực khác nhau đều có những nhà lãnh đạo tuyệt vời, nhưng với lĩnh vực y tế đòi hỏi ở mức cao hơn cả về năng lực và chuyên môn, trong đó đối tượng khách hàng phục vụ là toàn xã hội.

Y tế là một ngành định hướng theo sứ mệnh và giá trị, đặc biệt phức tạp hơn các lĩnh vực khác, đòi hỏi phải xây dựng sự đồng thuận giữa các chuyên gia độc lập, nhiều người có ảnh hưởng và tác động xã hội và chính trị rộng rãi. Các nhà lãnh đạo phải gây tầm ảnh hưởng tốt và năng lực xây dựng sự đồng thuận ở cấp cao hơn so với những người đồng cấp của họ trong các lĩnh vực khác. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo y tế đặc biệt gặp thách thức trong việc tạo ra môi trường làm việc thúc đẩy dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, lấy bệnh nhân làm trung tâm và giữ chân nhân tài có nhu cầu cao trong một thị trường rất cạnh tranh.

Mô hình Năng lực Lãnh đạo Y tế 4.0 phản ánh tiêu chuẩn dựa trên đặc thù lĩnh vực Y khoa, được thiết kế để vừa giúp phát triển nghề nghiệp, phát triển lãnh đạo xuất sắc nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho cộng đồng.

Giới thiệu về Mô hình khung năng lực Lãnh đạo Y tế 4.0

Mô hình khung năng lực Lãnh đạo Y tế 4.0 bao gồm 7 (bảy) năng lực, được chia 4 (bốn) năng lực trên nền tảng “khung năng lực tư duy” và 3 (ba) năng lực trên nền tảng “khung năng lực hành động”
Khung năng lực hành động yêu cầu các lãnh đạo cần đạt:
Thực thi – Hành động
Mối quan hệ – Xây dựng và phát triển
Lãnh đạo chuyển đổi – Kiến tạo
Kết nối – Người bắc cầu
Khung năng lực tư duy yêu cầu lãnh đạo cần:
Nhận thức về Hệ thống Y tế & Kiến thức Kinh doanh
Nhận thức về bản thân & sự thay đổi
Nhận thức về Giá trị công việc
Các năng lực được trình bày trong
Bảng 1. Định nghĩa cho từng năng lực và cấp độ năng lực liên quan được cung cấp trong các trang sau:

Tổng quan, mô hình phát triển bao gồm 28 năng lực cốt lõi, mỗi năng lực có mô tả hành vi kèm theo ở nhiều cấp độ thành thạo khác nhau, được thiết kế dễ hiểu, gần gũi nhằm giúp các lãnh đạo tiếp thu, lựa chọn được các năng lực cụ thể để tập trung trong từng giai đoạn phù hợp

Nếu cơ sở y tế của Ông/Bà mong muốn tìm hiểu thêm về Mô hình khung năng lực Lãnh đạo Y tế 4.0, vui lòng liên hệ Email: info@pmed.vn hoặc Hotline: 09843300 77.

 

NHẬN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *