Tương lai của việc duy trì bền vững các trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có kỹ năng lập kế hoạch cho bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Trong vòng 5 đến 10 năm tới, họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức bao gồm những thay đổi về quy định và chính sách, tiến bộ về y học và công nghệ, kinh phí, giáo dục, và các vấn đề về đạo đức. Các nhà lãnh đạo phải nhận ra rằng sự kết hợp của những thách thức này có thể nhanh chóng tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho nghiên cứu y tế, bảo trì cơ sở, đại tu thiết bị và đào tạo vận hành.

Nghiên cứu cho thấy những tiến bộ công nghệ sẽ đặt ra những thách thức mới liên quan đến lập trình, điều khiển và các vấn đề hỗ trợ. Việc phát triển và giới thiệu các hệ thống mới đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải tự giáo dục bản thân cũng như nhân viên của họ và công chúng về cách sử dụng những hệ thống, quy trình và chương trình mới. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin dự đoán về những thách thức tương lai mà các nhà lãnh đạo ngành y tế sẽ phải đối mặt cũng như đề xuất các giải pháp triển khai.

1. Chi phí y tế tăng (Healthcare risisng costs)

Khi con người ta càng mong muốn sống lâu hơn, lối sống lành mạnh và năng động hơn, các mối quan tâm về chăm sóc sức khỏe cũng tăng cao và từ đó, chí phí sẽ tăng theo. Nghiên cứu cho thấy chi phí y tế và chi tiêu thường tăng với tốc độ vượt quá tốc độ lạm phát và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực của Mỹ (The Society for Human Resource Management/SHRM) cho biết thống kê về chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe tại Mỹ sẽ tăng với mức trung bình năm khoảng 5.8% từ năm 2015 đến năm 2025, tương đương 1.3 điểm phần trăm cao hơn mức tăng dự kiến hàng năm của GDP. Điều này gây ra mối quan tâm lớn cho các nhà lãnh đạo khi họ tìm cách cung cấp bảo hiểm cho nhân viên của mình.

Các nhà lãnh đạo phải tìm ra các phương pháp thay thế để đối ứng với tình trạng chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng này. Họ phải thực hiện các nghiên cứu để tìm nguồn tài trợ, trợ cấp và những đơn vị đóng góp để giúp họ tiền hành các nghiên cứu, thiết lập các chương trình và thực hiện các quy trình theo tốc độ của sự thay đổi. Tại Mỹ thì chúng ta có Trung tâm nghiên cứu dịch vụ y tế (HSRIC) sẽ cung cấp một danh sách các nguồn tài trợ, trợ cấp và học bổng mà nhà lãnh đạo có thể cân nhắc để đào tạo nhân viên, mở các trang thông tin công cộng hoặc phòng thí nghiệm để xử lý giấy tờ hoặc những sáng kiến khác.

2. Những thách thức về quy định chăm sóc sức khỏe (Healthcare regulatory challenges)

Dưới quyền của tổng thống Trump, chăm sóc sức khỏe đã trở thành trung tâm trong lĩnh vực chính trị. Khi căng thẳng và bất ổn gia tăng liên quan đến việc Trump đe dọa bãi bỏ và thay thế các quy định “Obamacare”, các giám đốc điều hành về bảo hiểm và y tế tranh nhau xác định “hoạt động kinh doanh sẽ thế nào trong những năm tới”. Larry Levitt, một giám đốc điều hành cấp cao của Kaiser Family Foudation nhấn mạnh rằng bất kỳ sự thay đổi nào từ chương trình này sang chương trình khác sẽ cần thời gian để công ty bảo hiểm điều chỉnh theo “sự gián đoạn ngược”. Các nhà lãnh đạo y tế phải thông báo cho chính họ và nhân viên về cách xử lý những thay đổi trong phạm vi bảo hiểm và những vấn đề liên quan.

Những thách thức về quy định y tế đẩy mạnh chi phí để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu cho rằng các nhà lãnh đạo trong y tế chịu nhiều gánh nặng để tuân thủ một loạt những tiêu chuẩn mới được sửa đổi bao gồm Đạo luật về tránh nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểu y tế (HIPAA), Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), và Ủy ban tổng hợp về công nhận các tổ chức y tế (JCAHO). Để đối mặt với những thách thức này, các nhà lãnh đạo cần tích cực tham gia vào việc nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin thường xuyên. Các nghiên cứu đề xuất các nhà lãnh đạo phải thực hiện các chương trình kiểm soát tài liệu, đào tạo tuân thủ, đánh giá định kỳ và giải quyết các sự cố không tuân thủ ngay lập tức bằng cách sử dụng các nền tảng chăm sóc sức khỏe tích hợp.

3. Những thách thức về tiến bộ công nghệ và y tế

Việc phát triển y học và công nghệ đã tạo ra cơ hội và thách thức trong cách các nhà cung cấp dịch vụ y tế hiện nay và trong tương lai. Các tổ chức y tế ngày nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ và cần “các lựa chọn thay thế chi phí thấp cho việc khám tại văn phòng” và chăm sóc tại chỗ. Trong vòng 5 đến 10 năm  tới, các nhà lãnh đạo có thể mong đợi nhiều hơn sự thay đổi từ việc khám chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện truyền thống đến tương tác khám bệnh qua không gian mạng. Sanicola (2016) lập luận “y học từ xa” – việc sử dụng “tương tác điện tử” như “video hai chiều,điện thoại, email, các công cụ không day và các dạng công nghệ viễn thông khác”. Sanicola (2016) cho biết thêm: Telemedicine (khám chữa bệnh từ xa) “có hiệu quả để điều trị các bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm, đau mắt đỏ, bong gân”. Sự thay đổi nhanh chóng đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải tiếp thu và phát triển các phương pháp duy trì và truy cập dữ liệu cá nhân của bệnh nhân.

Saslow (2016) cho rằng các áp lực và sự gia tăng về dòng dữ liệu bệnh nhân, các yêu cầu pháp lý về quyền riêng tư và bảo mật, tiến bộ của công nghệ lâm sàng làm tăng chi phí và các yếu tố khác. Ở mức tối thiểu, các nhà lãnh đạo nên phát triển những cách thức sáng tạo để quản lý và lưu trữ thông tin một cách đẩy đủ. Họ phải hiểu và dự đoán hành vi của các hệ thống và cung cấp kiến thức quan trọng để thông tin cho những sự phát triển tiếp theo. Một khi các nhà lãnh đạo hiểu về hệ thống, họ có thể chuẩn bị cho các chiến lược đào tạo cho nhân viên và bệnh nhân. Việc đào tạo phải liên tục để bắt kịp với sự thay đổi của công nghệ và y học trong tương lai. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *